TÜRKİYE TERÖR OLAYLARI VERİTABANI
Slider
Bu kitap uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli güvenlik sorunu olan PKK terörünü olay bazlı ve somut verilere dayalı olarak analiz etmek üzere kaleme alınmıştır. Kitaptaki tüm bölümler ilk çıktıları bu kitap içerisinde sunulan Türkiye Terör Olayları Veri Tabanı (TTOV) verilerinden faydalanılarak PKK terörü­nün farklı boyutlarını analiz etmektedir.

Bu kitap uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli güvenlik sorunu olan PKK terörünü olay bazlı ve somut verilere dayalı olarak analiz etmek üzere kaleme alınmıştır. Kitaptaki tüm bölümler ilk çıktıları bu kitap içerisinde sunulan Türkiye Terör Olayları Veri Tabanı (TTOV) verilerinden faydalanılarak PKK terörü­nün farklı boyutlarını analiz etmektedir.

Bu kapsamda PKK’nın terör eylemleri ve Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarından müteşekkil 4 bin 579 müstakil olay incelenmiş, her olay 72 değişken üzerinden kodlanmış ve analize uygun hale getirilmiştir. Bu incelemenin sonuçla­rı terör olaylarında yaşanan can kayıpları, hedef seçimi, sal­dırı taktik ve türleri, kullanılan silahların çeşitleri ve özel bir terörle mücadele aracı ve silahı olarak son yıllarda etki­sini giderek artıran insansız hava araçları başlıkları altında kitabın farklı bölümlerinde ele alınmaktadır. Terör eylemle­rinin kronolojik seyri, hangi hedeflerin hangi tür saldırılara maruz kaldığı, teröre karşı yürütülen mücadelede öne çıkan taktikler ve kullanılan silah türleri, bu taktik ve silahların etkinlik analizi hepsi bu kitap kapsamında tartışılmaktadır.

Umulur ki bu kitap PKK terörünün dokümantasyonunu ve veriye dayalı analizini yapan çalışmalar için bir örnek teşkil edecektir.

Genel Analiz

Türkiye Terör Olayları Veritabanı analiz tablosunda tarih, şehir, ilçe, olay türü, hedef, PKK can kaybı, çatışmalarda şehit olan asker, polis ve korucu sayıları ile hayatını kaybeden sivillerin can kaybı sayılarını bulabilirsiniz. Tablonun en altında yer alan arama alanlarına istediğiniz bilgileri yazarak hızlı arama yapabilirsiniz. Aynı zamanda daha detaylı arama ve analiz grafiklerine analiz sayfasından ulaşabilirsiniz.
Daha fazla veri için masaüstü görünüm kullanabilirsiniz.

Yıllara Göre Can Kaybı

TTOV verilerinde yıllara göre can kaybının detaylarını bu grafikte bulabilirsiniz.

Yıllara Göre Silah Türleri

TTOV verilerinde yıllara göre kullanılan silah türlerinin detaylarını bu grafikte bulabilirsiniz.

Şehirlere Göre Olay Türü Toplamı

TTOV verilerinde şehirlere göre olay türü detaylarını bu grafikte bulabilirsiniz.

Operasyonlarda Can Kaybı

TTOV verilerinde operasyonlarda göre can kaybının detaylarını bu grafikte bulabilirsiniz.

2004-2018 Toplam Olay Türleri

TTOV verilerinde 2004-2018 toplam olaylarının sayılarının detaylarını bu grafikte bulabilirsiniz.

Yıllara Göre Olay Türleri

TTOV verilerinde yıllara göre olay türlerinin detaylarını bu grafikte bulabilirsiniz.

Şehirlere Göre Can Kaybı

TTOV verilerinde şehirlere göre can kaybı sayılarının toplamlarını ve detaylarını bu grafikte bulabilirsiniz.

Yıllara Göre Lokasyonlar

TTOV verilerinde olayların gerçekleştiği lokasyonları yıllara göre detaylı inceleyebilirsiniz.

Harita Analiz

TTOV verilerinde olayların gerçekleştiği bölgeleri harita üzerinde detaylı inceleyebilirsiniz.