Slider

Kitap Hakkında

Bu kitap uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli güvenlik sorunu olan PKK terörünü olay bazlı ve somut verilere dayalı olarak analiz etmek üzere kaleme alınmıştır. Kitaptaki tüm bölümler ilk çıktıları bu kitap içerisinde sunulan Türkiye Terör Olayları Veri Tabanı (TTOV) verilerinden faydalanılarak PKK terörü­nün farklı boyutlarını analiz etmektedir.

Bu kitap uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli güvenlik sorunu olan PKK terörünü olay bazlı ve somut verilere dayalı olarak analiz etmek üzere kaleme alınmıştır. Kitaptaki tüm bölümler ilk çıktıları bu kitap içerisinde sunulan Türkiye Terör Olayları Veri Tabanı (TTOV) verilerinden faydalanılarak PKK terörü­nün farklı boyutlarını analiz etmektedir.

Bu kapsamda PKK’nın terör eylemleri ve Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarından müteşekkil 4 bin 579 müstakil olay incelenmiş, her olay 72 değişken üzerinden kodlanmış ve analize uygun hale getirilmiştir. Bu incelemenin sonuçla­rı terör olaylarında yaşanan can kayıpları, hedef seçimi, sal­dırı taktik ve türleri, kullanılan silahların çeşitleri ve özel bir terörle mücadele aracı ve silahı olarak son yıllarda etki­sini giderek artıran insansız hava araçları başlıkları altında kitabın farklı bölümlerinde ele alınmaktadır. Terör eylemle­rinin kronolojik seyri, hangi hedeflerin hangi tür saldırılara maruz kaldığı, teröre karşı yürütülen mücadelede öne çıkan taktikler ve kullanılan silah türleri, bu taktik ve silahların etkinlik analizi hepsi bu kitap kapsamında tartışılmaktadır.

Umulur ki bu kitap PKK terörünün dokümantasyonunu ve veriye dayalı analizini yapan çalışmalar için bir örnek teşkil edecektir.

Hüseyin Alptekin

Hüseyin Alptekin: Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde 2004’te tamamlayan Alptekin, yüksek lisans derecesini 2006’da Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Lisansüstü çalışmalarını 2008’e kadar Utah Üniversitesi’nde sürdüren Alptekin doktora çalışmalarını “Explaining Ethnopolitical Mobilization: Ethnic Incorporation and Mobilization Patterns in Bulgarisa, Cyprus, Turkey, and Beyond” başlıklı teziyle Texas Üniversitesi-Austin Government Bölümü’nde tamamladı. Başlıca akademik ilgi alanları arasında karşılaştırmalı siyasi kurumlar ve hareketler, etnik siyaset ve terörizm yer alan Alptekin’in araştırmaları Ethnic and Radical Studies, Mediterranean Politics, Afro Eurasian Studies, Insight Turkey, Wiley-Blackwell Encyclopedia Political Thought’ta yayımlandı. Etnik Terör ve Terörle Mücadele Stratejileri: IRA, ETA, Tamil Kaplanları ve PKK başlıklı telif ve PKK Terörünün Analizi: Türkiye Terör Olayları Veritabanı başlıklı derleme kitabı SETA tarafından basılmıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir.
PKK Terörün Analizi kitabının özetini okuyabilirsiniz.