Türkiye Terör Olayları Veritabanı (TTOV) PKK’nın terör eylemleri ve Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarına dair bilgi sunan bir veri tabanıdır. TTOV kapsamında PKK’nın terör eylemleri ve Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarından müteşekkil 4 bin 579 müstakil olay incelenmiş, her olay 72 değişken üzerinden kodlanmış ve analize uygun hale getirilmiştir. TTOV ana akım basında çıkan haberleri kaynak olarak kullanmıştır.

Türkiye Terör Olayları Veritabanı ile ilgili verilerin kullanım ve açıklamalarının detaylarını kod kitapçığında bulabilirsiniz.